Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2023-01-27, protokoll §§ 1-9.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2023-01-27

Justeringsdatum

2023-02-04

Anslagsdatum

2023-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden i Blekinge sammanträde 2023-01-27 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?