Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-02-02, protokoll §§ 4-18,20-23.

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-02

Justeringsdatum

2023-02-13

Anslagsdatum

2023-02-13

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?