Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-02-14, protokoll omedelbar justering § 6

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-14

Justeringsdatum

2023-02-14

Anslagsdatum

2023-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?