Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2023-02-07, protokoll §§ 1-13

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-07

Justeringsdatum

2023-02-15

Anslagsdatum

2023-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?