Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2023-02-13, protokoll omedelbar justering §§ 10-11

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-13

Justeringsdatum

2023-02-15

Anslagsdatum

2023-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll trafiknämnden sammanträde 2023-02-13Sammanträden och möteshandlingar - Möten - Trafiknämnden (2023-02-13) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?