Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2023-02-15, protokoll §§ 1-24

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Justeringsdatum

2023-02-22

Anslagsdatum

2023-02-22

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?