Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2023-02-23, protokoll omedelbar justering §§ 38-40.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-23

Justeringsdatum

2023-02-23

Anslagsdatum

2023-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2023-02-23

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?