Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-02-14, protokoll §§ 1-5, 7-21

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-14

Justeringsdatum

2023-02-23

Anslagsdatum

2023-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Kultur- och bildningsnämnden sammanträde 2023-02-14 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?