Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2023-02-24, protokoll §§ 10-19.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2023-02-24

Justeringsdatum

2023-03-02

Anslagsdatum

2023-03-02

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?