Det här händer efter valet

Den 11 september var det val till bland annat regionfullmäktige.

Se det slutgiltiga resultatet för valet till regionfullmäktige med mandatfördelning per parti och valda ledamöter.  Länk till annan webbplats.

Regionfullmäktige

Den 26 oktober hölls det första regionfullmäktigesammanträdet med de nya ledamöterna. Då valde regionfullmäktige ledamöter till regionstyrelsen, presidiet till regionfullmäktige, revisorer, valberedning och arvodeskommitté.

Regionstyrelsen

Det första regionstyrelsesammanträdet hölls den 31 oktober. Då valde regionstyrelsen ledamöter till de fyra utskotten: arbetsutskott, personalutskott, serviceutskott och folkhälsoutskott.

Nämnderna

Regionfullmäktige beslutar om ledamöter och ordföranden till nämnderna på sitt sammanträde den 23 november. Bytet av nämndernas ledamöter sker vid årsskiftet. Det innebär att nämndernas nuvarande ledamöter sitter kvar året ut.

Så här fungerar regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Blekinges högst beslutande organ med 57 folkvalda politiker från hela länet. Regionfullmäktige fastställer de övergripande målen för Region Blekinges verksamheter och de ekonomiska ramarna.

Invånarna i Blekinge är med och röstar om vilka som ska sitta i regionfullmäktige. Ledamöter till övriga politiska instanser väljs av de folkvalda politikerna. Till exempel är det regionfullmäktige som beslutar om ledamöterna i nämnderna och vilka som blir ordförande samt förste och andre vice ordförande.

Det är mandatfördelningen i regionfullmäktige som styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, beredningar och i styrelser.

Mer om valet 2022 kan du läsa på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?