Motioner

Motioner är förslag från regionfullmäktiges ledamöter. En motion leder alltid till att regionfullmäktige fattar ett beslut och därmed tar ställning till förslaget i motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

Det är regionstyrelsen som beslutar vilken nämnd eller verksamhet som ska bereda ett svar på en inkommen motion. Det bör ta högst ett år att bereda ett motionssvar, om det krävs ett omfattande sådant. Motionssvaret ska sedan lämnas till regionfullmäktige för slutligt beslut.

Här hittar du motioner som lämnats in till regionstyrelsen för beredning. Vill du se svar på redan behandlade motioner får du klicka på länken "Protokoll och handlingar" på den här sidan.

Motioner som har lämnats in till regionstyrelsen för beredning

Motion: Motion om införande av rTMS som behandlingsmetod mot depression, ångestsyndrom och andra tillstånd där metoden är lämpligPDF
Lämnad av: Björn T Nurhadi, Camilla Karlman, Tommy Strannemalm (SD)
Inkommen datum: 2018-12-10
Dokumentnummer: 2018/01948-1
Beredningsväg: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Motion om sexuell hälsaPDF
Lämnad av:
Peter Christensen (L), Kent Lewén (L) och Inga-Lena Fischer (L)
Inkommen datum:
2018-08-30
Dokumentnummer:
2018/01312-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Motion angående information om rätt att ta PSA-provPDF
Lämnad av:
Peter Christensen (L) och Kent Lewén (L)
Inkommen datum:
2018-08-07
Dokumentnummer:
2018/01208-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Motion angående effektivisering för bättre vårdPDF
Lämnad av:
Peter Christensen (L)
Inkommen datum:
2018-07-09
Dokumentnummer:
2018/01133-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om att införa psykiatrikonsultPDF
Lämnad av:
Tim Svanberg (C) och Sike Jacob (C)
Inkommen datum:
2018-04-24
Dokumentnummer:
2018/00677-1
Beredningsväg:
Nämnden för Blekingesjukhuset och
nämnden psykiatri och habilitering

Motion: Motion inför screening för att upptäcka tarmcancerPDF
Lämnad av:
Björn T Nurhadi (SD) och Nicolas Westrup (SD)
Inkommen datum:
2018-04-16
Dokumentnummer:
2018/00618-1
Beredningsväg:
Nämnden för Blekingesjukhuset

Motion: Motion om införande av ”Grått arkiv”PDF
Lämnad av:
Björn T Nurhadi (SD) och Louise Erixon (SD)
Inkommen datum:
2018-04-16
Dokumentnummer:
2018/00614-1
Beredningsväg:
Nämnden för Blekingesjukhuset och
nämnden för primärvård och folktandvård

Motion: Motion om inkl av färgblindhet i dagens glasögonbidrag PDF
för barn och ungaPDF
Lämnad av:
Camilla Karlman (SD) och Tommy Strannemalm (SD)
Inkommen datum:
2018-03-29
Dokumentnummer:
2018/00537-1
Beredningsväg:
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om GBS-provtagningPDF
Lämnad av:
Emilie Pilthammar (M)
Inkommen datum:
2018-03-22
Dokumentnummer:
2018/00501-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset och
nämnden för primärvård och folktandvård

Motion: Motion om förändrade telefonnummerPDF
Lämnad av: Emilie Pilthammar (M)
Inkommen datum: 2018-03-06
Dokumentnummer: 2018/00397-1
Beredningsväg: Landstingsstyrelsens arbetsutskott