Funktionsstödsråd

Funktionsstödsrådet lyder under regionstyrelsen och är ett samarbetsorgan mellan brukarorganisationerna i länet och regionens förtroendevalda. Funktionsstödsrådets syfte är att vara ett samverkansorgan för överläggningar och information mellan brukarorganisationerna och Region Blekinge.

Funktionsstödsrådet ska också vara ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till regionen och där huvudmännen kan få en samlad föreställning om funktionsnedsättningar och olika gruppers behov. Rådet sammanträder tre till fyra gånger om året. Funktionsstödsrådet hette tidigare länshandikapprådet.

Ledamöter 2019-2022

 • Peter Christensen (L), ordförande
 • Christel Friskopp (S), vice ordförande
 • Gerd Palmqvist (KD)
 • Markus Alexandersson (S)
 • Lars Olsson (SD)

Ersättare

 • Paul Andersson (M)
 • Anna Blissing (C)
 • Ann-Christin Denebo (S)
 • Magnus Dagmyr (S)
 • Max Nielsen (SD)

Ledamöter brukarföreningarna

Synskadades Riksförbund (SRF)

 • Nancy Johansson
 • Per-Arne Krantz (ersättare)

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

 • Gert Månsson
 • Sven-Olof Persson (ersättare)

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

 • Kerstin Linde
 • Amon Anagrius (ersättare)

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

 • Anita Sjödahl
 • Michaela Eriksson (ersättare)

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)

 • Berndt Ohlin
 • Annelie Ahmt
 • Inga-Lill Johansson
 • Miriam Mattsson
 • Anna-Lena Spogard Bengtsson (ersättare)
 • José Espinoza (ersättare)
 • Jesper Magnusson (ersättare)
 • Gun Knoester Mårtensson (ersättare)

Sammanträdesplan 2019

7 mars
16 maj
19 september
14 november

Protokoll

2019

Protokoll funktionsstödsrådet 19 september 2019PDF

Protokoll funktionsstödsrådet 16 maj 2019PDF

Protokoll funktionsstödsrådet 7 mars 2019PDF

2018

Protokoll länshandikapprådet 22 februari 2018PDF

Protokoll länshandikapprådet 17 maj 2018PDF

2017

Protokoll länshandikapprådet 22 februari 2017PDF

Protokoll länshandikapprådet 19 juni 2017PDF

Protokoll länshandikapprådet 2 november 2017PDF

2016

Protokoll länshandikapprådet 24 februari 2016PDF

Protokoll länshandikapprådet 12 maj 2016PDF

Protokoll länshandikapprådet 16 november 2016PDF

2015

Protokoll länshandikapprådet 26 februari 2015PDF

Protokoll länshandikapprådet 20 maj 2015PDF

Protokoll länshandikapprådet 7 oktober 2015PDF