Närsjukvårdsberedning

Närsjukvårdsberedningen ska bereda ärenden som berör nära hälso- och sjukvård inom primärvård, psykiatri och specialiserad sjukvård till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Karin Nordvall (C), ordförande
 • Christel Friskopp (S), vice ordförande
 • Magnus Arvidsson (M)
 • Lena Mahrle (L)
 • Yvonne Andréasson (S)
 • Susanne Johansson (S)
 • Tobias Alm (SD)
 • Ronnie Nilsson (SD)

Ersättare

 • Kerstin Haraldsson (C)
 • Carina Olsson (KD)
 • Deborah Lind (KD)
 • Roine Olsson (S)
 • Sanna Rydell (S)
 • Ann-Christin Denebo (S)
 • Pernilla Cederholm (SD)
 • Camilla Karlman (SD)