Slutenvårdsberedning

Slutenvårdsberedningen ska bereda ärenden som berör hälso- och sjukvård som inte faller under närsjukvårdsberedning till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Rosmarie Strömblad (L), ordförande
 • Markus Alexandersson (S), vice ordförande
 • Birgitta Ståhl (M)
 • Billy Åkerström (KD)
 • Daniel Deleuran (S)
 • Lena Klintefors (S)
 • Camilla Karlman (SD)
 • Anna Borgström (SD)

Ersättare

 • Roger Arvidsson (C)
 • Bertil Thomasson (C)
 • Jesper Rehn (L)
 • Sam Vidén Jakobsson (S)
 • Eva Robertsson (S)
 • Bert-Inge Storck (S)
 • Linda Röman (SD)
 • Tobias ALm (SD)