Slutenvårdsberedning

Slutenvårdsberedningen ska bereda ärenden som berör hälso- och sjukvård som inte faller under närsjukvårdsberedning till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hjälpte informationen på sidan dig?