Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden ska leda Region Blekinges kultur- och bildningsområde samt för de institutioner, exklusive stiftelser, inom området för vilka Region Blekinge är huvudman.

Kultur- och bildningsnämnden ska leda Blekinge läns folkhögskola.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att genomföra den av regionfullmäktige beslutade kulturplanen, ge uppdrag inom verksamhetsområdet och för uppföljning och utvärdering av uppdragen.

Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot kultur- och bildningsnämnden.

Ordförande

  • Kevin Ny (C), ordförande
  • Inger Åkesson (KD), förste vice ordförande
  • Elina Gustafsson (S), andre vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för kultur- och bildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?