Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden ska leda Region Blekinges kultur- och bildningsområde samt för de institutioner, exklusive stiftelser, inom området för vilka Region Blekinge är huvudman.

Kultur- och bildningsnämnden ska leda Blekinge läns folkhögskola.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att genomföra den av regionfullmäktige beslutade kulturplanen, ge uppdrag inom verksamhetsområdet och för uppföljning och utvärdering av uppdragen.

Kultur- och bildningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot kultur- och bildningsnämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Kevin Ny (C), ordförande
 • Inger Åkesson (KD), förste vice ordförande
 • Ivar Wenster (S), andre vice ordförande
 • Sigrid Johansson (M)
 • Kennet Henningsson (C)
 • Katarina Skantze (L)
 • Annelie Rosenqvist (S)
 • Lena Sandgren (S)
 • Viveka Söderdahl (V)
 • Margaretha Lennarthsson (SD)
 • Margaretha Jonasson (SD)

Ersättare

 • Mattias Liedholm (M)
 • Mikaela Wallin (M)
 • Lena Häggblad (C)
 • Thommy Svensson (KD)
 • Iman Omairat (L)
 • Ida Larsson (S)
 • Patrik Sjöstedt (S)
 • Egzonita Maxhuni (S)
 • Rune Kronqvist (S)
 • Bente Eklund (SD)
 • Anette Ivekull (SD)