Tandvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för tandvården i Region Blekinge.

Nämnden bedriver verksamhet enligt det som bestämts av regionfullmäktige. Nämnden beslutar om utbud, omfattning och lokalisering av tandvården.

Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av regionfullmäktige.

Håkan Bergevi, tandvårdsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot tandvårdsnämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Karin Nordvall (C), ordförande
 • Karin Dovstad (L), förste vice ordförande
 • Teo Zickbauer (S), andre vice ordförande
 • Åsa Evaldsson (M)
 • Gerd Palmqvist (KD)
 • Molham Alshooykh (S)
 • Ida Larsson (S)
 • Margaretha Jonasson (SD)
 • Pernilla Cederholm (SD)

Ersättare

 • Kajsa Svensson (M)
 • Claes Gustafsson (C)
 • Donald Lundberg (KD)
 • Gudrun Dager Gardarsdotttir (L)
 • Kerstin Wieslander (S)
 • Thomas Svensson (S)
 • Pia Carlsson (S)
 • Margareta Lennarthsson (SD)
 • Anette Ivekull (SD)