Trafiknämnden

Trafiknämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden ska leda Region Blekinges kollektivtrafik. Trafiknämnden ansvarar för att genomföra trafikförsörjningsprogramet, ge uppdrag inom verksamhetsområdet och för uppföljning och utvärdering av uppdragen.

Trafiknämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

Sören Bergerland, trafikdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot trafiknämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Peter Christensen (L), ordförande
 • Billy Åkerström (KD), förste vice ordförande
 • Magnus Pettersson (S), andre vice ordförande
 • Carl-Göran Svensson (M)
 • Eva-Britt Brunsmo (C)
 • Björn Söderdahl (L)
 • Viveka Olofsson (S)
 • Michael Henriksson (S)
 • Malin Norfall (S)
 • Peter Holmström (SD)
 • Ronnie Nilsson (SD)

Ersättare

 • Lennart Nilsson (M)
 • Johan Genestig (C)
 • Gilbert Nilsson (C)
 • Lennart Ung (KD)
 • Bengt Jonsson (L)
 • Daniel Deleuran (S)
 • Anna Carlsson (S)
 • Magnus Johannesson (S)
 • Omid Hassib (V)
 • Margaretha Jonasson (SD)
 • Lars Olsson (SD)