Ungdomsråd

Ungdomsrådet arbetar för att ge unga delaktighet och ökat inflytande i framtidens hälso- och sjukvård. Rådet är ett intresseorgan mellan ungdomar i länet och regionens förtroendevalda politiker. Fokus är regionangelägna frågor som ungdomar anser vara viktiga.

Vilka är med?

Rådet består av sju ledamöter och sju ersättare vilka väljs bland förtroendevalda politiker från samtliga partier i regionfullmäktige. Beroende på vilken fråga som är aktuell bjuder rådet in ungdomar till dialogmöten. Rådet träffas fyra gånger per år. Ungdomsrådets ordförande är Elin Petersson (M) och vice ordförande Alexander Nilsson (S).

Rådet har ett samarbete med ungdomsmottagningarna.

För vilka finns rådet?

Rådet ska företräda ungdomar, 13-25 år och ha ett ungdomsperspektiv. Beroende på vilken fråga som är aktuell bjuds olika ungdomar in.

Kontakt

Har du tankar eller frågor om hälso- och sjukvården som du vill att ungdomsrådet ska lyfta kan du maila dem till ungdomsradet@regionblekinge.se

Ordinarie ledamöter

 • Elin Petersson (M), ordförande
 • Alexander Nilsson (S), vice ordförande
 • Jonatan Glader (C)
 • Carl Anderson (KD)
 • Eles Karahalilovic (S)
 • Sanna Rydell (S)
 • Jesper Grönblad (SD)

Ersättare

 • Rickard Evaldsson (M)
 • Evelina Bjurström (KD)
 • Jesper Rehn (L)
 • Egzonita Maxuni (S)
 • Amina Kurtsi (S)
 • Molham Alshooykh (S)
 • Sara Jansson (SD)

Sammanträdesplan 2019


Protokoll

2018

Protokoll ungdomsrådet 28 mars 2018PDF

Protokoll ungdomsrådet 19 juni 2018PDF

Protokoll ungdomsrådet 3 oktober 2018PDF

2017

Protokoll ungdomsrådet 6 februari 2017PDF

Protokoll ungdomsrådet 6 april 2017PDF

Protokoll ungdomsrådet 19 juni 2017PDF

Protokoll ungdomsrådet 14 november 2017PDF

2016

Protokoll ungdomsrådet 9 maj 2016PDF

Protokoll ungdomsrådet 28 juni 2016PDF

Protokoll ungdomsrådet 15 september 2016PDF

Protokoll ungdomsrådet 24 oktober 2016PDF

Protokoll ungdomsrådet 5 december 2016PDF

2015

Protokoll ungdomsrådet 23 februari 2015PDF

Protokoll ungdomsrådet 25 maj 2015PDF

Protokoll ungdomsrådet 5 oktober 2015PDF