Sammanträdesplan 2019

Här kan du se när regionfullmäktige, regionstyrelsen, arbetsutskottet och nämnderna sammanträder under 2019.

Regionfullmäktige

Onsdagar, start klockan 09.15.

27 februari
10 april, årsbokslut
8 maj
19 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december

Regionstyrelsen

23 januari
13 februari
14 mars (extrainsatt sammanträde)
27 mars
24 april
5 juni
21 augusti
18 september
23 oktober
20 november

Regionstyrelsens arbetsutskott

Onsdagar

16 januari
30 januari
6 mars
13 mars
9 april
29 maj
3 juni
12 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
5 november
11 december

Regionstyrelsens personalutskott

Onsdagar

6 februari
6 mars
3 april
14 maj
12 juni
27 augusti
24 september
30 oktober
27 november

Regionstyrelsens seviceutskott

Onsdagar

16 januari
20 februari
20 mars
17 april
24 maj
13 augusti (extrainsatt sammanträde)
28 augusti
24 september
30 oktober
27 november

Regionstyrelsens folkhälsoutskott

Onsdagar

19 februari
17 april
29 maj
5 september
16 oktober
11 december

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Torsdagar

7 januari
24 januari
1 februari (extrainsatt sammanträde)
28 februari
28 mars
29 april (extrainsatt sammanträde)
23 maj (inställt sammanträde)
4 juni (extrainsatt sammanträde)
18 juni
29 augusti (extrainsatt sammanträde)
30 augusti 
26 september
24 oktober
12 december

Hälso- och sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning

5 mars (inställt sammanträde)
25 april
28 maj (inställt sammanträde)
3 september
1 oktober
19 november

Hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning

5 mars (inställt sammanträde)
25 april
28 maj (inställt sammanträde)
3 september
1 oktober
19 november

Tandvårdsnämnden

7 januari
25 februari
26 mars
21 maj
27 augusti
8 oktober
16 december

Regionala utvecklingsnämnden

7 januari
24 januari
1 mars
3 april
22 maj
29 augusti
3 oktober
7 november
12 december

Trafiknämnden

7 januari
28 februari
5 april
23 maj
29 augusti
26 september
7 november (inställt)
12 december

Patientnämnden

7 februari
4 april
23 maj
29 augusti
3 oktober
12 december

Kultur- och bildningsnämnden

7 januari
24 januari
28 februari
4 april
23 maj
29 augusti
26 september
7 november
12 december

Samverkansnämnden i Blekinge

11 januari
8 mars
17 maj
23 augusti
27 september
8 november

Ungdomsrådet

14 maj
17 juni
24 september

Funktionsstödsrådet

7 mars
16 maj
19 september
14 november