4 december 2019 kl. 09.00-00.00

Regionfullmäktige sammanträder

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Datum och tid: 4 december 2019, start klockan 09.15.
Plats: Wämö center, Karlskrona.

Information om regionfullmäktige