20 november 2019 kl. 09.00-16.30

Regionstyrelsen sammanträder

Regionstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Datum och tid: 20 november 2019, start klockan 09.00.
Plats: Wämö center, Karlskrona.

Information om regionstyrelsen