11 december 2019 kl. 09.00-16.30

Regionstyrelsens folkhälsoutskott

Folkhälsoutskottet sammanträder

Datum och tid: 11 december 2019, start klockan 09.00.

Information om regionstyrelsens folkhälsoutskott