30 oktober 2019 kl. 09.00-16.30

Regionstyrelsens personalutskott

Personalutskottet sammanträder

Datum och tid: 30 oktober 2019, start klockan 09.00.

Information om regionstyrelsens personalutskott