16 december 2020 kl. 09.15-16.30

Regionfullmäktige sammanträder

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Datum och tid: 16 december 2020, start klockan 09.15.
Plats: Wämö center, Karlskrona.

Information om regionfullmäktige