19 juni 2019 kl. 09.00-16.30

Regionfullmäktige sammanträder

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Datum och tid: 19 juni 2019, start klockan 09.15.
Plats: Wämö center, Karlskrona.

Information om regionfullmäktige

WebbTV