25 september 2019 kl. 09.00-16.30

Regionstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet sammanträder

Datum och tid: 25 september 2019, start klockan 09.00.

Information om regionstyrelsens arbetsutskott