Aktuellt om regional utveckling

En person som sitter i en blomma.

Växtplats Blekinge är vår gemensamma färdplan

Så är äntligen den regionala utvecklingsstrategin beslutad av Regionfullmäktige. Växtplats Blekinge är vår gemensamma färdplan som ska leda till att fler lever, arbetar och utvecklas i Blekinge.

Den har arbetats fram i nära samarbete med många olika aktörer i länet. Diskussionerna har handlat om vad vi gemensamt behöver arbeta med för att nå det önskade läge som vi enats om. Med avstamp i analyser om vårt nuläge har fyra områden gemensamt tagits fram som de viktigaste att fokusera på.Växtplats Blekinge är den övergripande strategin för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Blekinge och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Men en strategi betyder ingenting om vi nu inte alla tar gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål.

Stora samhällsutmaningar kan inte lösas av enskilda aktörer

Regional utveckling omfattar egentligen allt vi åstadkommer för att länet ska må bra och utvecklas. Det viktigaste verktyget är alla vi som arbetar med att utveckla Blekinge, region, kommun, statliga aktörer, akademi, näringsliv och civilsamhället. Vi är alla regionala utvecklingsaktörer. Tillsammans skapar vi utveckling genom samarbeten där vi krokar arm inom ordinarie verksamheter eller i utvecklingsprojekt.

www.regionblekinge.se/vaxtplats Länk till annan webbplats. kan du läsa och ladda ner hela utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge. Så läs den, diskutera den och använd den i ditt dagliga arbete med att utveckla Blekinge. Det är vad vi gör som för oss närmare vision och mål. Vi blir det vi gör - tillsammans!

Läs mer om Växtplats Blekinge Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?