Aktuellt om regional utveckling

EU- finansiering för samarbeten runt Östersjön

EU-programmet Interreg South Baltic är nu godkänt av EU-kommissionen för perioden 2021-2027. Totalt har 85 miljoner Euro avsatts för att stödja regioner, kommuner och andra lokala organisationers samarbeten inom södra östersjöområdet.

Programmets fyra insatsområden kommer ge finansiellt stöd för att arbeta med innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring och kunskap kring gränsregionalt samarbete.

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan kustregionerna i Sverige, Tyskland, Danmark, Litauen och Polen. Programsekretariatet finns i Gdansk och svenska kontaktpunkter finns på Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne och Region Kronoberg.

"United by the Sea into action for a blue and green future

– Innovative, Sustainable, Attractive and Active South Baltic"

Läs mer på programmets hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer på Region Blekinges hemsida Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?