Aktuellt om regional utveckling

Energikartläggningscheck

Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit fram en energikartläggningscheck. Detta för att företag bättre ska få koll på sin energianvändning.

Detta stöd ska hjälpa små och medelstora företag att ta ett första steg för att få koll på sin energianvändning. Energikartläggningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att göra en energikartläggning. Företag kan beviljas stöd mellan 10 000 och 50 000 kr, stödet kan lämnas med upp till 90 % av godkända kostnader.

För mer information om energikartläggningschecken och andra stöd.

Hittade du informationen du sökte?