Aktuellt om regional utveckling

En snödroppe som växer upp genom snön.

Publicerade utlysningar för strukturfondsprogrammet ESF+ Sydsverige

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regionaltillväxt och företagsstöd. Nu har fyra nya utlysningar publicerats för strukturfondsprogrammet ESF+ Sydsverige (Skåne-Blekinge) och öppna för ansökan.

Du kan hitta utlysningarna på ESF-rådets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överblick på utlysningarna:

Öppnar: 2 december 2022
Stänger: 6 mars 2023
Prioriteras i strukturfondspartnerskapet juni 2023

Hållbart arbetsliv – förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna i Sydsverige.

Programområde: A1
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 30 000 000

Breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser i Sydsverige – Främja förutsättningar för breddad rekrytering

Programområde: A1
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 16 000 000

Uppmuntra aktiv inkludering 2 – Sydsverige – Insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier

Programområde: A2
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 55 000 000

Aktiv inkludering av unga 2 Sydsverige - Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar för återgång i studier.

Programområde: A2
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 25 000 000

Om du vill läsa mer om regional utveckling, Region Blekinges arbete med finansiering och företagsstöd kan du läsa mer här.

Hittade du informationen du sökte?