Aktuellt om regional utveckling

Snöiga grenar mot en vit bakgrund.

Information från MSB om hur företag kan förbereda sig.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har uppdaterat sina sidor riktade till företag och vad företag kan göra för att bidra till samhället beredskap.

För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

På MSB.se kan du läsa mer om vilken betydelse företagen har för Sveriges beredskap i kris och krig och hur företag kan bli mindre sårbara.

Beredskap för företag (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?