Aktuellt om regional utveckling

Illustration av en ek, en kvinna står på en gren och plockar ett ekollon. Region Blekinges logga syns med.

Hur går det regionala utvecklingsarbetet?

Nu har Region Blekinge publicerat en rapport med en årlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin.

Region Blekinge är ansvarig för det regionala utvecklingsarbete i länet och har tagit fram en regional utvecklingsstrategi. Det är också regionen ansvar att samordna insatser för genomförandet samt att analysera och följa upp arbetet.

Då den nuvarande regionala utvecklingsstrategin, Växtplats Blekinge, antogs i början av 2022 fokuserar årets uppföljningsrapport på utgångsläget samt centrala utmaningar och möjligheter framåt.

I rapporten finns ett kapitel för varje strategiskt område med ett avsnitt för varje mål. Där avhandlas både bakgrundsbeskrivning och en uppföljning av respektive mål med en beskrivning samt motivering till vald indikator.

I rapporten kan man bland annat läsa om att de mest flyttbenägna är unga vuxna (20-34 år) och att 69,5 procent av den vuxna befolkningen i Blekinge uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa.

Hela rapporten samt fler rapporter som Region Blekinge har tagit fram går att hitta här: Uppföljning och rapporter - Region Blekinge

Hittade du informationen du sökte?