Aktuellt om regional utveckling

En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Region Blekinge modellregion för jämställdhet

Region Blekinge är en av tio regioner som deltar i Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, projekt Modellkoncept för jämställdhet. Syftet är att integrera jämställdhet i systemen för ledning och styrning. Målsättningen är att ge invånarna en jämställd service där resurser fördelas jämställt mellan kvinnor och män.

I SKR:s Modellkoncept för jämställdhet får kommuner och regioner stöd i att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Fokus ligger på att utveckla ledning och styrning, men det handlar också om att göra systematiska förbättringar i verksamheter med målet att åstadkomma en jämställd välfärd.

– Vi har en viktig roll i arbetet för ett jämställt samhälle. För oss i Region Blekinge är det en självklarhet att vara med i detta viktiga och nödvändiga utvecklingsarbete för jämställdhet. Nu får vi möjlighet att tillsammans med andra regioner inte bara lära av varandra utan också ta nya tag och få stöd att både identifiera och genomföra förändringar på dom områden där vi behöver bli bättre, säger Christina Mattisson (S), ordförande i regionstyrelsen.

Goda möjligheter

Modellkonceptet följer en strukturerad process där deltagande kommuner och regioner kan jämföra arbetssätt och utbyta erfarenheter genom ömsesidigt lärande. Arbetet pågår under cirka två år och varje deltagande region och kommun har även stöd av en mentor som deltagit i konceptet tidigare. Region Blekinge anslöt i början av 2023.

– Blekinges litenhet ger goda möjligheter att utveckla länsövergripande och hälsofrämjande insatser som ska minska skillnaderna och ge en god, jämlik och jämställd hälsa för alla. Målet med vårt deltagande är också att främja en mer jämställd arbetsmarknad och utbildningssektor, säger Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör.

Här kan du läsa mer om vad Modellkoncept jämställdhet innebär. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?