Aktuellt om regional utveckling

Bild på människor i trädgårdsmiljö.

Foto: Annika Persson

Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge

Befolkningen i Blekinge behöver börja växa igen. Nu startar ”Live in Blekinge”, en kraftfull satsning för att fler ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.

– Vi behöver visa vad vi kan erbjuda när det gäller ett liv i Blekinge: allt från bostäder, arbete och utbildning till kultur, fritid och service, säger Richard Pelle (S), ordförande i Region Blekinges regionala utvecklingsnämnd.

Sedan millennieskiftet har Blekinge haft en stadigt minskande befolkning. Människor flyttar från länet i högre grad än de flyttar hit. Den här trenden vill nu Region Blekinge bryta, i bred samverkan med länets kommuner, näringslivet och akademin, det vill säga högre utbildningar i Blekinge med närområde. Det är här som ”Live in Blekinge” (bo i Blekinge) kommer in.

– Det här är startskottet för en långsiktig satsning som i grunden ska förändra synen på Blekinge, förklarar Richard Pelle.

Regionen, Techtank och Visit Blekinge tillsammans

För att ge satsningen kraft drivs den som ett utvecklingsprojekt av Region Blekinge tillsammans med Techtank (ett bolag som ska stärka industrins konkurrenskraft) och Visit Blekinge (ett bolag med uppdraget att öka Blekinges attraktionskraft och locka fler besökare hit). Projektbudgeten för 2023 och 2024 är närmare 16 miljoner kronor.

Arbetet startar nu och fokuserar inledningsvis på att förstärka bilden av ett attraktivt Blekinge genom att:

  • skapa en gemensam och hållbar varumärkespositionering, det vill säga arbeta med allt vi säger och gör som påverkar bilden av Blekinge
  • skapa förutsättningar för konceptet ”En väg in”, som ska underlätta för alla som potentiellt skulle kunna flytta till eller etablera sig i Blekinge.

– Vi ska få fler att bli intresserade av att komma till Blekinge och göra det lättare att slå slag i saken. En viktig del i det är att skapa och förmedla en gemensam bild av det attraktiva Blekinge, säger Niklas Carlsson, projektledare i Region Blekinge.

Nå Blekinges fulla potential

Nu tar vi första steget för att nå Blekinges fulla potential. När vi är klara med att ta fram Blekinges varumärkesposition har vi ett kraftfullt verktyg och en gemensam utgångspunkt för att konsekvent och över tid arbeta med regionens tillväxt, fortsätter Lotta Johansson, projektledare Visit Blekinge.

Det finns förutsättningar som redan nu är gynnsamma för Blekinge:

  • Besöksnäringen visar på en positiv trend där vi under 2022 slagit rekord i hur många som valt att övernatta i Blekinge.
  • Blekinge är det län i hela landet där företagen satsar mest kapital inom forskning och utveckling sett till företagens storlek.
  • Många företag i länet håller på att utöka sin verksamhet.

– ”Live in Blekinge” har stora möjligheter att bli framgångsrikt då det är en välgrundad och långsiktig satsning. Vi gör det tillsammans och vi gör det i rätt ordning säger Ingela Håkansson, vd för Techtank.

Fakta om ”Live in Blekinge”

  • ”Live in Blekinge” finansieras med regionala tillväxtmedel beslutade av regionala utvecklingsnämnden. Regionala tillväxtmedel är ett anslag från regeringen via näringsdepartementet och Tillväxtverket, som disponeras av Region Blekinge.
  • ”Live in Blekinge” kommer att drivas av Region Blekinge i samverkan med Visit Blekinge och Techtank. Region Blekinge äger och ansvarar för projektet.
  • Blekinges invånare, företag, kommuner, akademin (högre utbildningar i Blekinge med närområde) med flera, kommer att engageras i olika faser.
  • Totalt kommer ”Live in Blekinge” att omsätta närmare 16 miljoner kronor under 2023 och 2024.
Hittade du informationen du sökte?