Aktuellt om regional utveckling

110 miljoner kronor till Blekinge och Skånes utveckling

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge möttes den 21 juni för att besluta om EU-medel till utvecklingsprojekt. Totalt delas över 110 miljoner kronor ut till 18 projekt inom Skåne och Blekinge.

Nya projekt

Projekten som beviljats fokuserar bland annat på innovationsfrämjande, utveckling av små- och medelstora företag, förnybar energi och stärkande av människors möjligheter till en varaktig sysselsättning på en inkluderande arbetsmarknad.

De prioriterade projekten för Blekinge är:

  • OSSI-Olofström Sölvesborg Satsar Individuellt (Olofströms kommun), 7 889 632 kr
  • Samverkan för hållbara innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar 2023-2026 (Coompanion - Blekinge Utvecklingscentrum ekonomisk förening), 2 756 235 kr
  • Kickstart 2 (Region Blekinge), 5 678 520 kr
  • Marinteknisk nod i Blekinge (Blue Science Park AB), 7 414 185 kr
  • GLOCAL Blekinge (Region Blekinge), 9 460 820 kr

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom Regionalfonden och Socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap.

Tillsammans bildar Skåne och Blekinge ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige och leds av Region Skåne. Partnerskapet består av 23 ledamöter som representerar kommun och region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Läs mer om Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?