Aktuellt om regional utveckling

Flaggstång med EU-flaggan

Flera Blekingeprojekt får EU-stöd för grannsamverkan 

Förra veckan beslutade Interreg South Baltic (Södra Östersjöprogrammet) samt Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) om att bevilja EU-stöd till sammanlagt 35 projekt. Flera organisationer från Blekinge beviljas medel.

Fem projekt som berör Blekinge får EU-medel för lokal och regional utveckling. Här nedan kan du se vilka projekt det är.  

Projekt som beviljas medel från Interreg South Baltic

Interreg South Baltic Programme beviljar elva projekt medel om totalt 22,4 miljoner euro. I fyra av projekten ingår organisationer från Blekinge.

 • Innovation Hubs for Tech Art and Business, T-A-B
  • Projektet beviljas 1,5 miljoner euro. Organisation: Blue Science Park (huvudsökande)  
 • Consideration 
  • Projektet beviljas 1,4 miljoner euro. Organisation: Blue Science Park (partner)                
 • Baltic Biking upgrade   
  • Projektet beviljas 1,5 miljoner euro. Organisation: Region Blekinge (partner)
 • DigiTechPort
  • Projektet beviljas 1,3 miljoner euro. Organisation: Blekinge tekniska högskola (partner)

Mer information

Mer information om beviljade projekt och kommande utlysningar hittar du på programmets webbplats: southbaltic.eu Länk till annan webbplats.

Projekt som beviljas medel från Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region beviljar 24 projekt medel om totalt 65,7 miljoner euro. Ett av projekten leds från Blekinge.

 • Supported by nature
  • Projektet beviljas 4,5 miljoner euro. Organisation: Ronneby kommun (huvudsökande)

Mer information

Mer information om beviljade projekt och kommande utlysningar hittar du på programmets webbplats: www.interreg-baltic.eu Länk till annan webbplats.

Samarbete inom Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra lokala och regionala organisationer från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden). För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU deltar Region Blekinge i övervakningskommittén för Interreg South Baltic (Södra Östersjöprogrammet) samt är rådgivande till övervakningskommittén för Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet).

Kontakta oss för mer information och rådgivning

I EU:s nya budget och programperiod för åren 2021–2027 finns flera möjligheter att söka medel för samarbete med organisationer i grannländerna. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har frågor om projektfinansiering.

Hittade du informationen du sökte?