ERUF Skåne-Blekinge

Genomförandet av det nya strukturfondsprogrammet ERUF-Skåne-Blekinge har påbörjats. Flera utlysningar har börjat samrådas och en utlysningsplan uppdateras kontinuerligt för att ge projektaktörer mer framförhållning och möjlighet för god projektplanering. Idag finns det tre utlysningar för ERUF Skåne-Blekinge att bevaka.

Aktuella utlysningar för ERUF Skåne-Blekinge finns hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysning 1:2023

Öppnar: 19 januari 2023
Stänger: 16 mars 2023
Prioriteras i strukturfondspartnerskapet juni 2023

Insatsområden för utlysningen:

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • 1.4Finansiering till kompetensförsörjning och entreprenörskap
 • 2.1 Främja energieffektivitet
 • 2.2 Främja förnybar energi
 • 2.6 cirkulär ekonomi

Utlysning 2:2023

Öppnar: 7 augusti
Stänger: 11 september
Prioriteras av strukturfondspartnerskapet 11 december 2023

Aktuella insatsområden för utlysningen:

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
 • 2.1 Främja energieffektivitet
 • 2.2 Främja förnybar energi
 • 2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysning 3:2023

Öppnar: vecka 38
Stänger: vecka 50
Prioriteras av strukturfondspartnerskapet i april 2024

Aktuella insatsområden för utlysningen:

Utlysningens insatsområden är ännu inte bestämda.


Läs mer om ERUF Skåne-Blekinges och dess insatsområden:

EU-programmet Skåne-Blekinge - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?