ESF+ Sydsverige

Den 25 augusti i år beslutades och godkändes den regionala handlingsplanen för Skåne-Blekinge, det betyder att programmet på regional nivå nu är inne i genomförandefas. Under varje år kommer det finnas två utlysningar från ESF-rådet att söka projekt i, en på våren och en på hösten.

Utlysning 1:2023

Öppnar: 2 december 2022
Stänger: 6 mars 2023
Prioriteras i strukturfondspartnerskapet juni 2023

Insatsområden för utlysningen:

  • Långtidssjukskrivna individer som har anställning, prioritering kvinnor
  • Främja förutsättningar för breddad rekrytering
  • Insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier
  • Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar för återgång i studier.


Utlysning 2:2023

Öppnar: Maj 2023
Stänger: Ej bestämt
Prioriteras i strukturfondspartnerskapet 11 december 2023

Potentiella insatsområden för utlysningen:

  • Livslångt lärande, generellt bred utlysning
  • Uppmuntra aktiv inkludering, inriktning unga fullföljer sina studier


Läs mer om ESF+ programområde Sydsverige:

Min region - Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?