Blekingedagen 2020

Hur ska Blekinge ta till vara det nya normala?

Den 6 november gick startskottet för digitala Blekingedagen 2020 X 3 då vi samlades kring Blekinges nylägesbild, inspirerades till att se möjligheterna i utmaningarna och hur vi tillsammans kan skapa innovativa vägar framåt. 

Dag 2 och 3 var tillfällen då deltagare fick tillfälle att bidra till den nya regionala utvecklingsstrategin för Blekinge  (RUS) - vår gemensamma färdplan framåt! 

I dialog med tjänstepersoner, politiker och olika aktörer i Blekinge fokuserade man på strategins två strategiska inriktningar som har sin utgångspunkt i det önskade läge som gemensamt lades grunden till på Blekingedagen 2019.

Vad hände under Blekingedagen 1 den 6 november?

- fokus Blekinges nyläge

Klicka på länken Länk till annan webbplats. för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!

Illustration av Blekingedagen 1

Vad hände under Blekingedagen 2 den 17 november?

- fokus i Blekinge utvecklas vi i attraktiva livsmiljöer

Klicka på länken Länk till annan webbplats. för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!


Illustration av sammanfattning av Dag 2

Vad hände under Blekingedagen 3 den 1 december?

-  fokus i Blekinge växer vi av ett expansivt näringsliv och en inkluderande arbetsmarknad.

Klicka på länken Länk till annan webbplats. för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!

Illustration av diskussioner under dag 3

Värdar för Blekingedagen 2020 X 3
Lennarth Förberg, ordförande regionstyrelsen
Johan Sandberg, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör Regional utveckling, kultur och bildning

 

Om du undrar över något, kontakta

Blekingedagen@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?