Smarta bygder

Smarta bygder

Region Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge driver initiativet - "Smarta bygder" - för att främja tillgången till kommersiell service med fokus på Blekinges olika landsbygder.

I en smart bygd samspelar ny teknik och ortsbornas idéer, med regionala och lokala organisationer för att skapa lokal utveckling och livskvalitet. Traktens resurser, kunskap och engagemang tas till vara, så att de smarta lösningarna även kan spridas till andra bygder, säger Hanna Nilsson, projektledare för initiativet.

Smarta bygder är ett samarbete mellan Region Blekinge, länets kommuner och innovationskonsulter, med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?