Rapporter covid-19:s påverkan på ekonomin

Här publiceras digitala rapporter med en nulägesbild över coronavirusets (covid-19) effekter på ekonomin och näringslivet i Blekinge

Hjälpte informationen på sidan dig?