Interconnect Tourism

En förstudie finansierad med Svenska Institutets stöd för projektinitiering i Östersjöregionen.

Bakgrund

Projektidén är ett resultat av det tidigare Interreg South Baltic-projektet Interconnect. Inom projektet bildades ett nätverk för planering av kollektivt resande över gränser där även verktyg med tekniska lösningar för att underlätta ett sömlöst resande togs fram.

Efter projektslut väcktes idén att applicera resultaten på besöksnäringen med fokus på hållbart resande utanför stadstrafik, detta då en ökad helhetssyn mellan besöksnäring och kollektivtrafik skulle leda till bättre tillgänglighet till besöksmål.

Syfte

Projektet ska ta fram en handlingsplan för ett tvärsektoriellt partnerskap med fokus på sömlöst kollektivt resande över gränser tillämpat på besöksnäringen. Projektet ska förbereda en ansökan för finansiering av fortsatta åtgärder.

Partnerskap

Projektet inkluderar sex partners med Region Blekinge (SE) som koordinator tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (SE), Innobaltica (PL), The Association of Sea Cities and Municipalities (PL), Association of Klaipėda region municipalities (LT) och Тhe State Enterprise of the Kaliningrad region “Avtovokzal” (RU). Partnerskapet inkluderar också den politiska plattformen Euroregion Baltic där Region Blekinge samordnar arbetsgruppen för mobilitet.

Exempel på aktiviteter

Projektet kommer arbeta med workshops för att demonstrera de verktyg som tagits fram inom Interconnect, ta fram tekniska planer för utveckling av systemen, organisera seminarier för aktörerna och ta fram en vision för fortsatt samarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?