Kickstart S3

Genom projektet vässar Blekinge för att bli bättre på innovation genom att snabba på etableringen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3). Ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att stärka grön och digital omställning och samtidigt långsiktigt öka innovationskraften och återhämtningsförmågan hos små och medelstora företag som verkar inom regionens specialiseringsområden.

Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3)

Genom projektet vässar Blekinge för att bli bättre på innovation genom att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.

Blekinges strategi lyfter fram tre specialiseringsområden som är av särskild vikt för regionen; Smart industri, Tech och Missioner.

Den sistnämnda är ett sätt att arbeta med utmaningsdriven innovation, dvs hur kan vi adressera stora samhällsutmaningar i regionen såsom klimat, tillståndet i havet, socialt utanförskap etc. och samtidigt skapa ökad hållbar tillväxt genom nya innovationer inom dessa områden.

Projektet kommer arbeta inom tre delområden

Det första handlar om att skapa och etablera en övergripande innovationsplattform för S3-arbetet med aktörer från flera sektorer; akademin, SMF, industriaktörer och främjandesystemet.

Det andra delområdet syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet och specifikt öka kompetensen för att arbeta enligt metodiken Missions som ett verktyg för att adressera stora samhällsutmaningar.

Det tredje delområdet syftar till att samla aktörer med spetskompetens inom Blekinges specialiseringsområden; forskare, företag och offentliga aktörer, i minst två samverkansplattformar/partnerskap. Dessa ska utveckla metodik för utvecklings- och innovationsprocesser för att adressera stora samhällsutmaningar för grön och digital omställning. Processmetodiken ska genomföras och testas under projektperioden samt ska adressera ett av de utpekade temaområdena i Blekinges S3; Klimat, Hav och Vatten.

Ett samverkansprojekt

Det finns en bred uppslutning och stora förväntningar på projektet, som att på lång sikt bidra till en hållbar grön omställning och tillväxt genom stärkt återhämtningsförmåga. Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.
Region Blekinge är även projektägare och huvudprojektledare och genomför projektet tillsammans med Blue Science Park, Techtank, Blekinge Tekniska högskola, Almi, Netport Science Park, och Blekinge Business Incubator.

Projektet startar under hösten 2021 och pågår till hösten 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?