Southern Sweden International

Internationalisering inom näringslivet.

Projektet Southern Sweden International är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi Blekinge. Projektet ska göra det skånska och blekingska näringslivet mer internationellt genom att få fler utländska investeringar och ökat antal exportaffärer för företag i södra Sverige.

Företagen investerar tid och engagemang och erbjuds stöd utifrån det behov som framgår vid rådgivning. Det kan exempelvis handla om matchmaking med andra aktörer och företag i Sverige och internationellt eller genom konsulthjälp. När så är möjligt kommer stöd att kunna ges för att medverka i internationella evenemang även på plats.

En viktig del av projektet är samarbetet över regiongränserna och att skapa långsiktigt hållbara processer och metoder för att tillsammans bidra till internationalisering av näringslivet i hela södra Sverige.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond, Region Skåne, Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi Blekinge. Projektet pågår t.o.m 2022.


Hjälpte informationen på sidan dig?