Digitala Blekinge

Inom Region Blekinge drivs projektet Digitala Blekinge som syftar till att ta fram regionala strategier inom digital infrastruktur och digitalisering.

Projektet arbetar med att kartlägga digital infrastruktur, ge kunskap kring geografiska informationssystem (GIS), lyfta digitaliseringens möjligheter och etablera nya samverkansformer för att främja digitaliseringen i Blekinge. För att ge ökad kunskap till invånaren om digitaliseringens effekter, möjligheter och eventuella hot har en kunskapsplats - utställningen "Smarta samhället" Länk till annan webbplats. - tagits fram.

Projektet digitala Blekinge har tillsammans med intressenter inom pensionärsorganisationer, bibliotek och omsorgen skapat en ekel guide i form av en analog folder. Läs och ladda ner foldern. Pdf, 2.2 MB.

Åk med på vår digitala resa

Välkommen på en digital resa, som bjuder på förutsättningar och gränslösa möjligheter för ett digitalt Blekinge Länk till annan webbplats..

Bild med text "Digitala Blekinge, upplev gränslösa möjligheter. Följ med på en digital resa"

Malin Hofflander, ledarskapskonsult lotsar oss genom några av projektets metoder och samarbeten.
Luta dig tillbaka och som en klok kollega sa:

”Framgångsrik digitalisering är när alla hänger med.”

Vill du får vidare guidning eller har några frågor
Kontakta Digitala Blekinge via e-post – blekingepusslet@regionblekinge.se

Projektet finansieras via ERUF, Regionala tillväxtmedel samt med egenfinansiering från Region Blekinge.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Hittade du informationen du sökte?