Digitalisering och digital infrastruktur

Region Blekinge samordnar digitaliseringsfrågor på regional nivå.

Regionen har ett regionalt ansvar att samordna och leda en regiongemensam utveckling inom digitalisering och bredband. Digitaliseringsenheten har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning, planering, utveckling, kvalitet och analys inom området digitalisering.

En fullt utbyggd och tillgänglig digital infrastruktur och snabbare bredband, är en förutsättning för en digital omställning.

Samverkan med andra aktörer

Region Blekinge samverkar med Blekinges kommuner, länsstyrelsen i Blekinge, bredbandsaktörer och myndigheter i Sverige för att ge bättre möjligheter till en tillgänglig och fullt utbyggd digital infrastruktur.

Region Blekinge är medlem i Regionsamverkan Sydsverige, som är ett samverkansorgan mellan regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne där digital infrastruktur och digital omställning är ett av de strategiska områden som samverkansorganet arbetar med.

Projekt

100-till-100

Region Blekinge driver projektet 100-till-100, som är en stödresurs för att ge ökad kunskap och analyser av digital infrastrukturs utbyggnad i länet. Projektmålet är att antal anslutningar till snabbt bredband i Blekinge ska öka med 10 procent.

Läs mer om projektet 100-till-100

Hittade du informationen du sökte?