100-till-100

Region Blekinge driver projektet 100-till-100, som främst är en stödresurs för ökad kunskap och kartläggning av digital infrastrukturs utbyggnad i länet.

Projektets fokus är genom kunskapsuppbyggnad ge stöd till förtroendevalda, ledande tjänstemän och verksamhetsutvecklare inom Region Blekinge samt våra fem kommuner för att skapa förutsättningar för en digital omställning i Blekinge. Det förväntas på lång sikt bidra till att den regionala förmågan och digitala ledarskapet i Blekinge stärks och att aktörerna proaktivt kan göra konkreta åtgärder.

Samverkan sker med projektet Öppna upp Blekinge, som tillgängliggör digital information för att kunna utveckla och skapa innovation i en digital omställning.

Syfte

Förstärka kunskapen till förtroendevalda och tjänstemannaledningar i länets kommuner att en digital infrastruktur behövs i hela länet för att göra det möjligt med en digital omställning att lösa samhällsutmaningar inom flera områden.

Övergripande mål

Projektets övergripande mål är att Blekinges attraktionskraft för företag, invånare och fritidshusägare ska förbättras och det digitala utanförskapet ska minska. Projektmålet är att antal anslutningar till snabbt bredband i Blekinge ska öka med 10 procent.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Hittade du informationen du sökte?