Fyra människor som cyklar längs en väg

Regional cykelplan

Region Blekinge har en viktig roll i att främja cyklingen i länet och bygga ut cykelinfrastrukturen för en ökad och säker cykling.

Under hösten 2022 - våren 2023 kommer en regional cykelplan att arbetas fram i samverkan med kommuner, Trafikverket och andra berörda aktörer. Planen är en revidering av den nuvarande regionala cykelstrategin och har som syfte att skapa förutsättningar för gemensamma prioriteringar och riktlinjer för cykling i länet.

Hjälpte informationen på sidan dig?