Fyra människor som cyklar längs en väg

Regional cykelplan

Region Blekinge har en viktig roll i att främja cyklingen i länet och bygga ut cykelinfrastrukturen för en ökad och säker cykling.

En regional cykelplan håller på att arbetas fram i samverkan med kommuner, Trafikverket och andra berörda aktörer. Planen är en revidering av den nuvarande regionala cykelstrategin och har som syfte att skapa förutsättningar för gemensamma prioriteringar och riktlinjer för cykling i länet.

Planen kommer att gå ut på remiss under december 2023-januari 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?