Höghastighetsbana

Inom den så kallade Sverigeförhandlingen arbetar man för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska kunna köra i 320 km/h.

Tågen kommer att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen. I dagsläget har man inte i detalj kommit överens kring vilken sträckning banan kommer att få. Höghastighetsbanan är den drivande kraften i vår tids största samhällsbyggnadsprojekt som beräknas uppgå till 400 miljarder kronor.

Blekinge vill ha en så östlig sträckning av höghastighetsbanan som möjligt. Det är av största vikt att arbeta för att anslutningarna från Blekinge till och från höghastighetsbanan är så bra som möjligt, så att vi kan dra nytta av restidsförkortningarna.

Region Blekinge deltar i Nätverket Höghastighetsbanan. På nätverkets hemsida finns information om höghastighetsbanan och Sverigeförhandlingen.

Hittade du informationen du sökte?