Frågor och svar

Det finns många frågor att ställa gällande öppna data och flera av dem besvaras på redan framtagna webbsidor. Nedan finns länk till Vanliga frågor och svar hos DIGG:s (Myndigheten för digital förvaltning) samt svar på frågor som ställts inom och till Region Blekinge.

Saknas det någon fråga som du vill ha svar på så kontakta oss gärna på: oppnadata@regionblekinge.se.

Vad är öppna data?

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Regeringar, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.

Vad innebär att data är öppen?

Det finns några enkla saker att tänka på när man definierar öppenhet:
Begränsningar: För att data ska räknas som öppen bör det inte finnas några begränsningar som hindrar datan från att användas. Vem som helst bör vara fri att använda, modifiera, kombinera och dela datan, även kommersiellt.
Kostnad: Öppna data måste vara fria att använda, men det betyder inte att datan är gratis att komma åt. Det kostar ofta att skapa, underhålla och publicera användbar data. Helst bör avgiften för tillgång till öppna data inte vara mer än den rimliga reproduktionskostnaden för den dataenhet som begärs.
Denna reproduktionskostnad tenderar att vara försumbar. Levande data och Big data kan medföra löpande kostnader för att få åtkomst till tillförlitliga tjänster.
Återanvändning: Öppna data är fria att använda, återanvända och redistribuera - även kommersiellt.
Öppna data värderas utifrån vad de kan användas till och inte utifrån på vilket sätt de har tillgängliggjorts. Aspekter som format, struktur och maskinläsbarhet gör alla data mer användbara och bör noggrant övervägas. Dessa aspekter gör inte datan mer öppen men väl mer användbar.

Vad är PSI-direktivet?

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen).   

Hjälpte informationen på sidan dig?